สำนักงานทนายความดนัยและเพื่อน ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2508 ให้บริการยาวนานมากว่า 50 ปีให้บริการด้วยบุคคลากรมืออาชีพ และ มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และ รับดำนินคดีทั่วราชอาณาจักรรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาทางด้านภาษีบริการด้วยความรวดเร็ว และ แม่นยำ

บริการด้านอรรถคดี

Print
Category: Legal Service

 

ด้วยประสบการณ์ยาวนานเกือบ 50 ปี สำนักงานทนายความดนัยและเพื่อน ได้ให้บริการด้านอรรถคดี ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และ บริการด้านจดทะเบียน ทั่วราชอาณาจักร ด้วยทนายความมืออาชีพ และ มีประสบการณ์ อย่างต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน

คดีแพ่ง

 • คดีเงินกู้ยืม

 • คดีผิดสัญญา

 • คดีบังคับจำนอง

 • คดีละเมิด

 • คดีมรดก

 • คดีหุ้นส่วนบริษัท

 • คดีขับไล่

 • คดีแพ่ง อื่นๆ

คดีอาญา

 • คดีทำร้ายร่างกาย

 • คดียาเสพติด

 • คดีลักทรัพย์

 • คดียักยอก

 • คดีฉัอโกง

 • คดีอาญา อื่นๆ

คดีล้มละลาย

 • ฟ้องล้มละลาย

 • ขอรับชำระหนี้

 • ประชุมเจ้าหนี้

 • ถูกพิทักทรัพย์

คดีแรงงาน

 • คดีพิพาทระหว่างนายจ้าง กับ ลูกจ้าง

 • การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

 • ลูกจ้างทุจริต

 • เอาเปรียบลูกจ้าง

Joomla Business Templates by template joomla