สำนักงานทนายความดนัยและเพื่อน ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2508 ให้บริการยาวนานมากว่า 50 ปีให้บริการด้วยบุคคลากรมืออาชีพ และ มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และ รับดำนินคดีทั่วราชอาณาจักรรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาทางด้านภาษีบริการด้วยความรวดเร็ว และ แม่นยำ

บริการด้านการจดทะเบียน

Print
Category: Legal Service

สำนักงานฯ ให้บริการจดทะเบียนต่างๆ ดังนี้

 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, จัดตั้งคณะบุคคล
 • จดเลิกกิจการและชำระบัญชี
 • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง
 • การฟื้นบริษัทร้าง
 • จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 • จดทะเบียนสิทธิบัตร, ลิขสิทธิ์
 • จดทะเบียนสมาคม
 • จดทะเบียนคณะกรรมการสมาคม
 • จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับสมาคม
 • จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • แจ้งการเปลี่ยนแปลงภาษีต่างๆ
 • ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • ขอหนังสือรับรอง รวมทั้งคัดลอกเอกสารต่างๆ
 • ขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทนและประกันสังคม
Joomla Business Templates by template joomla