สำนักงานทนายความดนัยและเพื่อน ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2508 ให้บริการยาวนานมากว่า 50 ปีให้บริการด้วยบุคคลากรมืออาชีพ และ มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และ รับดำนินคดีทั่วราชอาณาจักรรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาทางด้านภาษีบริการด้วยความรวดเร็ว และ แม่นยำ

บริการด้านอรรถคดี

Print

 

ด้วยประสบการณ์ยาวนานเกือบ 50 ปี สำนักงานทนายความดนัยและเพื่อน ได้ให้บริการด้านอรรถคดี ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และ บริการด้านจดทะเบียน ทั่วราชอาณาจักร ด้วยทนายความมืออาชีพ และ มีประสบการณ์ อย่างต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน

คดีแพ่ง

 • คดีเงินกู้ยืม

 • คดีผิดสัญญา

 • คดีบังคับจำนอง

 • คดีละเมิด

 • คดีมรดก

 • คดีหุ้นส่วนบริษัท

 • คดีขับไล่

 • คดีแพ่ง อื่นๆ

คดีอาญา

 • คดีทำร้ายร่างกาย

 • คดียาเสพติด

 • คดีลักทรัพย์

 • คดียักยอก

 • คดีฉัอโกง

 • คดีอาญา อื่นๆ

คดีล้มละลาย

 • ฟ้องล้มละลาย

 • ขอรับชำระหนี้

 • ประชุมเจ้าหนี้

 • ถูกพิทักทรัพย์

คดีแรงงาน

 • คดีพิพาทระหว่างนายจ้าง กับ ลูกจ้าง

 • การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

 • ลูกจ้างทุจริต

 • เอาเปรียบลูกจ้าง

บริการให้คำปรึกษากฎหมาย

Print

บริการด้านสัญญาต่างๆ

สำนักงานทนายความดนัยและเพื่อนให้คำปรึกษาด้านการจัดทำสัญญา และ ตรวจสอบสัญญา

 • สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
 • สัญญาเช่า
 • สัญญาเงินกู้
 • สัญญาหุ้นส่วนบริษัท
 • สัญญาก่อนสมรส
 • สัญญาจำนำ จำนอง
 • สัญญาซื้อขายบริษัท

บริการให้คำปรึกษากฎหมายอื่นๆ

 • ใบอนุญาตทำงาน
 • VISA
 • ขออยู่ต่อ
 • รายงานตัว 90 วัน
 • ขอ VISA ประเทศต่างๆ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, จีน, เชงเก้น, ออสเตรเลีย
 • แปลเอกสาร

 

 

บริการด้านการจดทะเบียน

Print

สำนักงานฯ ให้บริการจดทะเบียนต่างๆ ดังนี้

 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, จัดตั้งคณะบุคคล
 • จดเลิกกิจการและชำระบัญชี
 • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง
 • การฟื้นบริษัทร้าง
 • จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 • จดทะเบียนสิทธิบัตร, ลิขสิทธิ์
 • จดทะเบียนสมาคม
 • จดทะเบียนคณะกรรมการสมาคม
 • จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับสมาคม
 • จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • แจ้งการเปลี่ยนแปลงภาษีต่างๆ
 • ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • ขอหนังสือรับรอง รวมทั้งคัดลอกเอกสารต่างๆ
 • ขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทนและประกันสังคม
Joomla Business Templates by template joomla