สำนักงานทนายความดนัยและเพื่อน ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2508 ให้บริการยาวนานมากว่า 50 ปีให้บริการด้วยบุคคลากรมืออาชีพ และ มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และ รับดำนินคดีทั่วราชอาณาจักรรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาทางด้านภาษีบริการด้วยความรวดเร็ว และ แม่นยำ
Print

ภาพวันเปิดสำนักงาน ปีพ.ศ.2508

 

สำนักงานทนายความ ดนัยและเพื่อน ก่อตั้งโดย  นายดนัย แผ่อารยะ ในปีพ.ศ. 2508 ซึ่งนาย ดนัย แผ่อารยะ จบการศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นิติศาสตร์ มธ. รุ่น 02) ปัจจุบัน สำนักงานทนายความ ดนัยและเพื่อน อยู่ภายใต้การดำเนินงานของ นาง ศรีสุดา แผ่อารยะ ซึ่งได้ทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงาน ตั้งแต่ปี 2535 ภายหลังจากที่ นายดนัย แผ่อารยะ ได้ถึงแก่กรรมลง

 

ตลอด 50 ปีที่ สำนักงานทนายความดนัยและเพื่อน ได้ให้บริการ ทางอรรถคดี ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย รับทำบัญชี และ ให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร จนทำให้ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำมากมาย และ ได้รับความไว้วางใจ ให้เป็นที่ปรึกษา ดำเนินคดี, เร่งรัดหนี้สิน, บังคับคดี และ สวมสิทธิ์ ให้กับสถาบันการเงินชั้นนำต่างๆ หลายแห่ง อาทิเช่น ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน), บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน), บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด และ บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด มาเป็นระยะเวลายาวนาน

 

สำนักงานฯ มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในงานดำเนินคดี เร่งรัดหนี้สิน บังคับคดี และสวมสิทธิ์ ให้กับธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินโดยเฉพาะ ยิ่งไปกว่านั้นสำนักงานฯ มีอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะรองรับงาน ทางกฎหมาย ทางบัญชี และ ภาษีอากร ตลอดจนถึงการให้บริการจดทะเบียนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว

 

Joomla Business Templates by template joomla